Šírka vašej obrazovky nie je dostatočná nato, aby zobrazila obsah webstránky. Prosím prispôsobte šírku obrazovky najmenej na 200px.
CV STAV Export s.r.o. je stavebná firma, ktorá bola založená v roku 2013 a úspešne bojuje o svoje postavenie a udržanie na trhu v konkurencii viacerých firiem s podobným alebo rovnakým podnikateľským zameraním. Založili ju jej konatelia Jozef Cichý a Jozef Verba. Ponúkame vám výborný pomer medzi kvalitou, ktorú radíme medzi naše priority a cenou vášho nového stavebného projektu. Naša firma zamestnáva celoročne priemerne 60 zamestnancov, ktorí majú patričné školenia na vykonávanie svojej profesie.