Šírka vašej obrazovky nie je dostatočná nato, aby zobrazila obsah webstránky. Prosím prispôsobte šírku obrazovky najmenej na 200px.
Naše práce sú realizované hlavne v Slovenskej, Českej a Poľskej republike.

Ďiaľničné mosty:
Slovenská republika - most cez Považskú Bystricu, mosty na úseku Dubná Skala, Turany a Janovce-Jablonov.
Česká Republika - obchvat Prahy-most v Radotíne, most Ostrava Klimkovice, most Hladké Životice.
Poľská Republika - mosty v oblasti mesta Kutno a mesta Rzeszow.

Rekonštrukcia žiaruvzdorných výmuroviek:
Slovenská republika - spaľovňa Bratislava, Chemes - Humenné, cementáreň Rohožník, Ladce a Turňa nad Bodvou.
Česká republika - Škoda Plzeň, Kralupy na Vltavou, Chvaletice, Ostrava, Tábor.
Taktiež sme vykonávali práce v Bulharsku, Poľsku a v Rusku.

Realizované stavby:
Slovenská republika - rekonštrukcia námestia v Stropkove, cestných križovatiek v Košiciach, katolíckeho domu v Stropkove, zateplenie rodinných domov v okolí miest Stropkov a Svidník, výstavba fotovoltaických elektrární.
Česká republika - Kaufland - Přibram, Kaufalnd - Pelhřimov, hotel v Prahe na Klimentskej ulici, rekonštrukcia zimného štadióna v Přerove, bytové domy v Plzni, ČOV - Karlové Vary, výstavby rodinných domov v okolí Prahy, zámkové dlažby - námestie Vsetín.
Slovinsko - futbalový štadión v Ljubliane.