Šírka vašej obrazovky nie je dostatočná nato, aby zobrazila obsah webstránky. Prosím prispôsobte šírku obrazovky najmenej na 200px.
Realizujeme stavby akéhokoľvek druhu ako sú:

diaľničné mosty, železničné mosty, priepusty,

rekonštrukcia žiaruvzdorných výmuroviek všetkých druhov spaľovní, chemických a petrochemických zariadeniach, tepelných agregátov,

polyfunkčné domy, zatepľovanie stavieb, priemyselné haly, strojné zemné práce, potery, sadrokartóny, obklady, dlažby, krovy, pokladanie žľabov na odtok vody, odpadové šachty, kanalizačné zvody, drenáže, rekonštrukcia vozovky a ďalšie stavebné práce.